Szövetségi hírek, események

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró SzövetségKöszöntjük a névnapjukat ünneplőket:Partnereink:
Magyar Természetjáró Szövetség

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete

B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

Polgárőrség Miskolc-Diósgyőr

Eddigi letöltés: 3833
Támogatóink:ÉMÁSZ festés 2010.

Az ÉMÁSZ NyRt. szeptemberben jelezte Szövetségünknek, hogy október végéig a Szövetség munkájának támogatása céljából, turistajelzéseket szeretne festeni nagyobb létszámmal.

Az Elnökség elfogadta az ajánlatot, majd a munkák levezetésével teljes körűen megbízta Balkányi Ferencet azzal, hogy az Elnökséget tájékoztatja a munka szervezésének állásáról.

A szervezési munkák a helyzet felmérésével kezdődtek. A munkálatok központjául az ÉMÁSZ Oktatási bázisa bizonyult a legmegfelelőbbnek Bánkúton. Itt minden adott volt a lebonyolításhoz. Az útvonalak tervezése tehát a bánkúti Oktatási bázisra épült. Ezeket figyelembe véve 10 útvonalat jelöltünk ki megyénk területén Bánkút és Szentlélek térségében újrafestésre. Ezek az utak jól voltak jelezve, de a jelzéseik megkoptak.

A kijelölt utak a következők voltak:
1. Bánkút –- Száraz-völgy –- Ómassa S+
Gyula-forrás és Meteor –- forrás SO 5,1 km

2. Bánkút –- Farkasnyak –- Csikorgó –- Szentlélek P–- 5,6 km

3. Nyárjú-hegy –- Ördögoldal –- Farkasnyak (Karay út) P+
Farkasnyak Kapu-bérc P▲
Farkasnyak –- Meteor-forrás PO 3,3 km

4. Bánkút -– Csipkéskút –- Jávorkút P-- 3,8 km

5. Bánkút –- Csipkéskút -– Vadász-völgy –- Ómassa S–- 4,5 km

6. Mária-forrás elág. –- Szentlélek –- Ómassa K–- és K+
Látókő feljáró K▲ 4 km

7. Nagymező –- Bánkút –- Bálvány (Petőfi kilátó) Z+ 3 km

8. Szentlélek –- Köpűs-nyereg –- Barátság-kert –- Csókás P-– 5,1 km

9. Mária-forrás elág. –- Köpűs-nyereg –- Soros-teber S–-
Magos-kő bejáró S▲ 5,1 km

10. Jávorkút -– Bolhás –- Ómassa K–- 4,2 km

Összesen: 43,7 km

Az utak kijelölése és jóváhagyása után a festés anyagszükségletének tervezése következett, melyet Szövetségünk végzett. Az ÉMÁSZ gondoskodott a beszerzésről és az átadás/átvételről. Átadtuk az ÉMÁSZ-nak a Szövetségnél szokásos „Turista útjelzés festések legfontosabb követelményei” című dokumentumot.

Számítani kellett arra, hogy a nagy létszámú útjelzés festő csapatban meglehetősen sokan vannak, akik még életükben nem is láttak útjelzésfestést, nemhogy csináltak volna ilyet. Ezért az alapfestő és színfestő csoportokhoz szakavatott, jelzésfestésben járatos személyeket jelöltünk ki vezetőnek. Csapatvezetőnek a Szövetség túravezetőit (Csarnai Béláné, Kerekesné Szűcs Katalin, Váradi Zsófia, Zárdai István) és az ÉMÁSZ tapasztalt túrázóit osztottuk be.

Minden útvonalhoz az alapfestéshez és a színfestéshez is megadtuk a speciális előírásokat (pl. a szín-, és alaksorrendet). Mind a 10 alapfestő, mind a 10 színfestő csapat saját felszerelést kapott, saját útvonalának színes fénymásolt térképével, útleírással együtt.

A tényleges festés 2010. október 29.-én volt.

Ekkorra mindennek kész kellett lenni, ami a szervezést illeti. A festőcsapatok ki- és visszaszállításáról az ÉMÁSZ gépkocsija gondoskodott. A festéseket két csoportban terveztük. Először a 4 fős alapfestő csoport indult el, majd 3 óra múlva követte őket a 2 fős színfestő csoport.

Délelőtt 11 órára összeálltak az előre kijelölt alapfestő csoportok, eligazítást kaptak, felvették előre elkészített felszerelésüket, megkezdődött a kiszállítás. 14-órára kész lett a színfestők csomagja, itt is eligazítás, majd kiszállítás következett.

15 óra után elkezdődött az alapfestő csapatok visszaszállítása, majd 17 óra után a színfestő csapatok visszaszállítása következett.

A megfáradt festőcsapatokat finom vacsora várta.

ÉMÁSZ részről 60 fő vett részt a munkálatokban. Szövetségünk részéről Csarnai Béláné, Kerekesné Szűcs Katalin, Váradi Zsófia, Zárdai István segítették a csapatok munkáját.

Másnap, október 30.-án a hátramaradt Farkasnyak –- Meteor-forrás –- Száraz-völgy és a Sólyomkút –- Soros-teber munkálatait fejeztük be a Bánkúton maradt ÉMÁSZ-osokkal. Október 31.-én Ómassán javítottunk.

A jó hangulatú munkára az időjárás is kegyesebb arcát mutatta. Csodálatosan szép őszi idő volt a csodálatos munkavégzésre.

Köszönjük az ÉMÁSZ-osoknak a munkát, köszönjük a támogatást. Köszönjük, hogy szívükön viselik a megye turistaútjainak gondját.

Miskolc, 2010. november 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség