Szövetségi hírek, események

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró SzövetségKöszöntjük a névnapjukat ünneplőket:Partnereink:
Magyar Természetjáró Szövetség

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete

B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

Polgárőrség Miskolc-Diósgyőr

Eddigi letöltés: 3984
Támogatóink:dr. Déchy Mór

Marosdécsei Déchy Mór (Pest, 1851. november 4. – Budapest, 1917. február 8.) utazó, geográfus, földrajzi felfedező, a Kaukázus egyik első kutatója.
Édesapja vasúttervező mérnök, nagy gondot fordított fia neveltetésére. Elsősorban az idegen nyelvek tanulására ösztönözte. Temesvárott és Budapesten piarista gimnáziumba járt, majd jogot, geológiát és földrajzot tanult a bécsi egyetemen.
1872-ben részt vett a Magyar Földrajzi Társaság alapításában. E társaságnak később alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Kitűnő alpinista volt és igen sokat utazott. Bejárta az Alpokat, a Kárpátokat, Boszniát, Algériát, Marokkót, a Pireneusokat, a Kaukázust és a Himalája hegyvidékét, valamint a Spitzbergákat.
Leginkább azonban a Kaukázust tette tanulmány tárgyává. Ide szaktudósok társaságában hét nagy utazást vezetett, s ezek eredményeit főművében adta ki: Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban (1907) címen.
Déchy munkatársa volt a hazai és külföldi földrajzi folyóiratoknak. Érdemeiért a kolozsvári egyetem díszdoktorává avatta, a Magyar Tudományos Akadémia pedig tagjává választotta, úgyszintén számos külföldi földrajzi társaság is. Fénykép- és kőzetgyűjteményét a Magyar Királyi Földtani Intézetnek és a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. Értékes szakkönyvtárát a vallás- és közoktatási minisztérium a debreceni egyetem részére vásárolta meg.
Hegymászó teljesítményei:
Déchy mór kollégái körében (Cholnoky Jenő, Almásy Sándor, Lóczy Lajos, Vámbéry Ármin, Sven Hedin ):
• 1874-ben elsőként mászta meg a Tátra-csúcsot, melynek egyik ormát később róla nevezték el.
• 1884-ben elsőként mászta meg a Kaukázus Adai Choch nevű csúcsát (4647m).
• Ő volt az első magyar, aki 5000 méter feletti csúcson járt (augusztus 23. Elbrusz nyugati csúcs, 5642 m). Így emlékezik erre a pillanatra: "Ezeken a magaslatokon, ezeken a jeges régiókban csak egyetlen egyszer jártak emberek. Azóta évek múltak el s mikor a Kaukázus felé vettem utamat, ennek a csúcsnak a meghódítása volt legforróbb vágyam. Most íme, elértem a célomat. Péter kibontotta a magunkkal hozott kis háromszínű lobogót s rúdra erősítve, amelyet hosszú ágból metszett és fáradhatatlanul cipelt fel magával, kitűztem az Elbrusz-csúcs havába. Hazám színeit ott lobogtatta a szél a Kaukázus legmagasabb ormán."
• Ő volt az első magyar hegymászó, aki a Matterhorn és a Mont Blanc tetején állhatott.
Emlékezete
• Sírja a Nemzeti Panteonban, a Kerepesi temetőben található: 20-4-38
• Neve a tátrai Déchy-csúcs (2523m), Déchy-csorba helynevekben is megmaradt.
• Mellszobra Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum szoborparkjában található, a 10 legnevesebb magyar földrajztudóst ábrázoló szobrok között (Domonkos Béla szobrászművész alkotása).
• 2004-ben, Déchy Mór sikeres Elbrusz mászásának 120. évfordulóján magyar hegymászók Déchy Mór emlékexpedíció-t vezettek a Kaukázusba.
• Temesvári iskolájában 2009-ben háromnyelvű (magyar, német, román) emléktáblát állítottak tiszteletére.

Vissza