Tompa Mihály teljesítménytúra

TompaTompa

A Vasutas Természetjáró Baráti Kör Bánréve rendezi a teljesítménytúrát, gyalogos és kerékpáros szakágakban a költő emlékére.
Rajt és Cél: Putnok vasútállomás mellett lévő Gesztenyés söröző udvara.
Négy távon lehet túrázni: 10, 20, 35 gyalogos és 75 km kerékpáros. A választott távtól függően különböző számú ellenőrzőpontot kell érinteni. Az igazolólapra a túra útvonalán lévő jellegzetes épületeken, építményeken szereplő évszámot, idézetet kell felírni - vigyünk tollat magunkkal!

Tompa Mihályról: Született 1817. szeptember 8.-án Rimaszombatban. Édesanyja halála miatt nagyszülei nevelték Igriciben.1832-ben Sárospatakra kerül szolgadiáknak. Miután Sárospatakon a theológiát elvégezte visszatért Gömörbe és Bején vállalt lelkipásztori szolgálatot. A szabadságharc alatt a gömöri nemzetőrök tábori papjaként részt vett a swechati csatában majd visszatért hívatásához. Két évig Kelemérben lelkészkedett majd 1851-ben Hanvára távozott lelkésznek. Itt élt haláláig itt nyugszik felesége és gyermeke társaságában. Tompa Mihály mint költő a szabadságharc után lelkesítette, ébresztgette nemzetét. Legértékesebbek az ekkortájt irt hazafias és allegórikus költeményei. Nagyon kedvelt versciklusa a Virágregék amiben természet szeretetének adja tanújelét.

» A rendező egyesület hivatalos honlapja
» Túrakiírás 2007-ből, a TTT honlapján
» Fotók a kerékpáros teljesítménytúra útvonalán
» A kerékpáros teljesítménytúra menetutasítása
» Térképvázlat a kerékpáros teljesítménytúra szlovák szakaszáról
» Emléklap a kerékpáros teljesítménytúráról

TompaTompa