Szövetségi hírek, események

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró SzövetségKöszöntjük a névnapjukat ünneplőket:Partnereink:
Magyar Természetjáró Szövetség

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete

B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

Polgárőrség Miskolc-Diósgyőr

Eddigi letöltés: 3294

Támogatóink:
Meghívó
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes éves közgyűlésére


A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes éves közgyűlését 2015. május 15- én, pénteken, 16.00 órakor, a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos termében (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) tartjuk, melyre tisztelettel hívjuk Tagjainkat, érdeklődő természetjáró Barátainkat.

A közgyűlés napirendje:
1./ Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2014. évi tevékenységéről.
2./ A Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése.
3./ Felügyelő bizottság jelentése, a 2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
4./ Fegyelmi és etikai bizottság jelentése.
5./ Ingatlan vásárlása székhely és ügyfélfogadási hely céllal.
6./ Alapszabály módosítása székhelyváltozás miatt.
7./ A Szövetség 2015. évi gazdasági tervének elfogadása.
9./ Kitüntetési szabályzat, Tagdíjfizetési szabályzat, Fegyelmi szabályzat módosítása, elfogadása.
10./ Egyebek.

A rendes közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés megtartására 2015. május 15-én, 16.45 órakor kerül sor azonos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
Közgyűlésünk napirendi pontjainak ismertetésére előkészített anyagainkat elektronikus formában juttatjuk el. A napirendi pontok fontosságára tekintettel tagjaink részvételére feltétlenül számítunk. Bármely tagszervezet hivatalos képviselőjének akadályoztatása esetén helyettesről két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazás bemutatásával lehet gondoskodni. A megtisztelő részvételt előre is köszönjük!

Miskolc, 2015. április 30.

Természetbarát üdvözlettel:
Makár Richárd
elnök<< Vissza